ХКЦЗ: Пријава због незаконитих радњи савеза!

РСБ вам у целости преноси пријаву против Савеза за хокеј на леду Србије коју је Хокејашки клуб Црвена звезда посало Министарству спорта и Олимпијском комитету, а допис је проследио Савезу, као и свим клубовима под окриљем истог.

Поштовани,

СКХЛ “Црвена звезда”, као редовни члан Савеза хокеја на леду Србије, обраћа Вам се са захтевом да се изврши инспекцијски надзор над радом Савеза хокеја на леду Србије, као и да се уведе привремена мера којом ће се забранити одржавање нелегалне изборне скупштине Савеза.

Савеза хокеја на леду Србије као национални грански спортски савез надлежан за грану спорта Хокеј, годинама крши Закон о спорту и друге подзаконске акте, а навешћемо само најфлагрантније примере:

– Важећи Статут Савеза није усклађен са Законом о спорту. Законом о спорту, све спортске организације биле су у обавези да своје статуте ускладе са Законом о спорту до 16.02.2017. године. Важећи Статут Савеза хокеја на леду Србије донет је 2011. године;

– Одредбе статута су у супротности са Законом о спорту када су у питању одредбе које се односе на избор и састав органа. Наиме, статутом је предвиђено да исте категорије чланства имају различито право гласа;

– Органи Савеза нису образовани у складу са Статутом Савеза:

– На изборној скупштини Савеза која је одржана у новембру 2015. године изабран је председник Скупштине што је према статуту непостојећи орган. Статутом је као орган предвиђен председник Савеза, који је по функцији председник Скупштине и председник Управног одбора;

– Наставак изборне скупштине одржан је децембра 2015. године, када је дошло до измене Статута које се, између осталог односе и на начин избора и број чланова Управног одбора. Напомињемо, да предметне промене Статута никад нису извршене у складу са Законом о спорту, односно нису објављене у Агенцији за привредне регистре. Такође, на основу тих измена дошло је до избора чланова Управног одбора, чиме су такође прекршене законске и статутарне одредбе, а рекли бисмо и Устав Републике Србије, по коме општа правна акта ступају на снагу осам дана од дана објављивања у службеном гласилу Савеза. С обзиром на незаконито конституисање таквог Управног одбора, нарочито истичемо да су све накнадне одлуке таквог Управног одбора ништавне (што укључује и припрему свих материјала за предстојећу скупштину);

– Савез на скупштини из 2015. године није образовао Надзорни одбор, иако је то био дужан по Статуту и Закону о спорту.

– Скупштина савеза није одржана нити једном од 2015. године што је директно кршење Закона о спорту, по коме Скупштина спортске организације мора да се одржи најмање један пут годишње;

– У прилог овој тврдњи, напомињемо да предложеним дневним редом предстојеће скупштине није предвиђено усвајање Записника са претходне скупштине Савеза;

– Такође, с обзиром да је у новембру 2015. Године била последња изборна скупштина, мандат председнику истиче новембра 2019. Године. Савез је расписао изборе иако није истекао мандат садашњег руководства. Сматрамо да је потребно да се претходно разреши садашње руководство Савеза, ускладе правна акта са Законом о спорту, па тек онда да се распишу избори;

– Даље, Законом о спорту (члан 55. став 3. тач 2) и 3)) предвиђено је да скупштина усваја финансијске извештаје и прихвата ревизорске извештаје као и да усваја извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средстава. Скупштина савеза, понављамо, није се састајала нити једном од 2015. године, што је још један пример грубог кршења Закона о спорту;

– С обзиром да нису конституисани сви органи Савеза (Надзорни одбор никада није конституисан, Управни одбор на основу измена Статута који су ништави) сматрамо да Савез не испуњава све услове утврђене Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности (члан 10. Став 1. Тачка 4)).

Такође, из свега наведеног, упозоравамо чланове скупштине који буду гласали за незаконите одлуке, ако спроведу овако предложени дневни ред и одрже скупштину да ће у складу са чланом 62. Закона о спорту одоговарати солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу.

На основу свега наведеног, а због могућности да наступи ненадокнадива штета за Савез и за српски спорт, као и за српски хокеј у европи и свету, уколико би се одржала нелегална изборна скупштина Савеза, предлаже се Одсеку за инспекцијске послове у спорту Министарства омладине и спорта да донесе привремену меру којом ће се забранити одржавање нелегалне изборне скупштине док Савеза хокеја на леду Србије не усагласи свој Статут и друге опште акте са Законом о спорту и усвоји све законом прописане извештаје.

У нади да ћете донети реаговати у складу са вашим овлашћењима, и донети једину разумну одлуку,

Примите спортске поздраве.

У Београду,

20.05.2019. године

У нади да исправно размишљамо и поступамо у интересу нашег спорта, спортски поздрав

председник клуба Горан Ђаковић

СКХЛ Црвена звезда